Fagområdene ved KORUS øst

Fagområdene ved de ulike KORUSene er noe ulike. Her ser du en oversikt over hva vi tilbyr i region øst.

Bilde av forsamling mennesker under Lavterskelkonferansen 2022, på Gardermoen.
Lavterskelkonferansen som ble arrangert av KORUS øst i 2022, på Gardermoen (Foto: Kai Nygaard)

Denne siden er under bearbeiding, og blir oppdatert etter hvert med mer info og lenker.

Pengespill og gaming (nasjonal funksjon)

 • Om innsatsen

 • Kartlegging

Rusbehandling og tjenesteutvikling

 • ACT/FACT-team

 • Rusbehandling og tjenesteutvikling

 • Planarbeid i kommunene

 • Brukerplan

 • Fagdag/kompetanseutvikling

 • Familiestøtte

 • Nasjonal overdosestrategi

 • Pakkeforløp psykisk helse og rus (TSB)

 • Kartleggingsverktøy i kommunal psykisk helse- og rustjeneste

 • Regionale og lokale rusforum/konferanser

 • Eldre og rus

Tidlig innsats

Gravide:

 • Kartlegging

 • Motiverende samtale (MI)

 • Gravide og rusbehandling

 • Medfødte rustskader

 • Juridiske problemstillinger og tverrfaglig samarbeid

 • Pasientforløp gravide og rusmidler

 • Tidlig Inn opplæringsprogram

Barn:

 • Fra bekymring til handling

 • Samtale med barn

 • Barrierer

 • Rus i et familieperspektiv

 • Den nødvendige samtalen

 • Tjenesteutvikling - barn

Ungdom:

 • Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

 • Kjentmann

 • Motiverende samtale (MI)

 • Parenthood

 • SLT-modellen (Samordning av lokale rus- og kriminialitetsforebyggende tiltak)

Eldre:

 • Alkoholbruk og barrierer

 • Snakk om rus (kartleggingsverktøy)

 • Tjenesteutvikling

 • Motiverende samtale (MI)

Folkehelse og ungdata

 • Alkoholpolitisk handlingsplan

 • Ansvarlig alkoholhåndtering

 • Ansvarlig vertskap (e-læring)

 • Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

 • Folkehelse

 • Hurtig kartlegging og handling (HKH)

 • SLT-modellen (Samordning av lokale rus- og kriminialitetsforebyggende tiltak)

 • Studenter og rus

 • Ungdata

 • Utsett

Tjenesteutvikling

 • Om innsatsen

Publisert: 23. feb. 2023