Fagområdene ved KORUS øst

Fagområdene ved de ulike KORUSene er noe ulike. Her ser du hva vi tilbyr i region øst.

Bilde av forsamling mennesker under Lavterskelkonferansen 2022, på Gardermoen.
Lavterskelkonferansen som ble arrangert av KORUS øst i 2022, på Gardermoen (Foto: Kai Nygaard)
Publisert: 23. feb. 2023