Personvern

Ditt personvern er viktig for KORUS. Vi er opptatt av å verne om personopplysningers integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i KORUS skal følge personvernlovgivningen, herunder personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR).

I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvordan KORUS samler inn og bruker personopplysninger, og hvilke rettigheter du har hvis dine personopplysninger behandles av KORUS.

Vi gjør oppmerksomme på at personvernerklæringen er under oppdatering og at det vil komme endringer fortløpende. 

Nyttige ord og uttrykk

Personopplysninger: opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person (den registrerte).

Behandling av personopplysninger: en operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger. Eksempler på dette er: innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning, bruk i en vurdering eller endring.

Behandlingsansvarlig: en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighet, en institusjon eller et annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke midler som skal benyttes.

Databehandler: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller et annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

Samtykke: en frivillig, spesifikk, informert og utvetydig viljesytring fra den registrerte, som gjennom en erklæring eller en tydelig bekreftelse gir sitt samtykke til behandling av sine personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

KORUS bestå av syv kompetansesentre. KORUS Sør har redaktøransvar for KORUS.no og er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

Personvernombud

KORUS Sør er en del av Blå Kors Norge, som har utnevnt et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Har du noen spørsmål eller innsigelser til KORUS sin behandling av personopplysninger, send en e-post til personvernombud Liv Gramer, på personvern@blakors.no.

Dine rettigheter

Enhver som har personopplysninger registrert om seg selv i KORUS sine systemer har rett på:

  • Innsyn i personopplysningene
  • Retting av uriktige og ufullstendige personopplysninger
  • Sletting av personopplysninger
  • Begrensning av behandlingen av personopplysninger
  • Dataportabilitet
  • Å protestere mot behandlingen av personopplysninger

Rettighetene gjelder innenfor de begrensninger som er fastsatt i personvernlovgivningen og annen relevant lovgivning.

Du kan til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger, med den følge at KORUS må slette personopplysninger som blir behandlet med grunnlag i samtykket.

Du har rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller forespørsler om å utøve dine rettigheter kan rettes til KORUS som behandler personopplysninger om deg. Kontakt oss på post@korus-sor.no eller eventuelt per post til KORUS Sør, Kongensgate 33, 3717 Skien. Vi vil besvare forespørsler så snart som mulig og senest innen en måned.

Ved forespørsel om innsyn vil du få fremlagt en kopi av personopplysninger som KORUS behandler om deg. Dersom du ber om flere kopier, vil vi kunne kreve et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnadene.

Bruk av databehandlere

KORUS inngår databehandleravtale med alle leverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Nettleverandør: Netlife er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettsiden KORUS.no. Netlife sin behandling av personopplysninger på vegne av KORUS omhandler (karakteren av behandlingen):

● Brukerkontoer til redaksjonsgruppa for Korus.no

● Nettstedet har en oversikt over alle ansatte i korus.no med navn, e-post, telefonnummer, arbeidssted, fagkompetanse og beskrivende tekst.

Analyseverktøy:  Vi bruker Piwik Pro som analyseverktøy på KORUS.no. Piwik samler data om bruken av nettstedet ved hjelp av informasjonskapsler (cookies). Informasjonen vi samler inn inkluderer anonymisert IP-adresse, nettleser-ID, nettleseraktivitet og annen informasjon.

Her finner du mer informasjon om personvern hos Piwik Pro

Formålet for datainnhentingen er analyse av nettstedet. Vi samler informasjon om sidevisninger og sesjoner for å forstå hvordan nettstedet vårt blir brukt.

Data samlet inn av Piwik Pro lagres hos Microsoft Azure i Tyskland, og dataene lagres i 14 måneder.

Piwik Pro kan også lage brukerprofiler basert på bruken av nettstedet for å analysere brukeroppførsel, vise personalisert innhold og til bruk i kampanjer.

Piwik Pro sender ikke innsamlede data til underleverandører eller tredjepartsleveransører, og bruker ikke dataene til egne formål. Her kan du lese personvernerklæringen til Piwik Pro.

Kurspåmelding: Vi bruker Deltager.no til kurspåmelding og har en egen databehandleravtale med dem. Ved påmelding til kurs vil du måtte gi fra deg personopplysninger slik som det fremkommer av registreringsskjemaet, men minimum navn, mobilnummer og e-postadresse. Det er KORUS som har det juridiske ansvaret og sørger for at vi har hjemmel i lovgivning for å innhente opplysningene.  Behandlingsansvaret vil avhenge av hvem som bruker dine personopplysninger. Med dette mener vi:

Ved Påmelding vil Deltager.no bruke din e-postadresse og evt. mobilnummer for å kunne sende deg ordrebekreftelsen / kvitteringen. Deltager.no er da behandlingsansvarlig og databehandler.

Ved Påmelding vil KORUS bruke dine personopplysninger, for å kunne tilrettelegge Arrangementet og kommunisere relevant informasjon. KORUS er da behandlingsansvarlig og Deltager.no er databehandler.

Her finner du hele personvernerklæringen til Deltager.no

Nyhetsbrev: Vi bruker Make som vår leverandør av nyhetsbrev. Make er et norsk selskap, og personvernopplysninger, backup og logger lagres i Norge.

Les mer om hvordan Make lagrer dine personvernopplysninger her

E-læring: Vi bruker Cimple som leverandør av e-læringskurs. Cimple er en ledende e-læringsleverandør i Skandinavia og utvikler kurs med universell utforming.

Her finner du personvernerklæringen til Cimple

Dersom du mener KORUS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

E-post: post@korus-sor.no

KORUS sør, Postboks 1, Sentrum, 3701 Skien