FASD – alkoholrelaterte fosterskader

FASD er en samlebetegnelse for et vidt spekter av skader som er forårsaket av alkoholbruk i svangerskapet.

All alkohol en gravid kvinne drikker deler hun med sitt ufødte barn. Når en gravid kvinne drikker alkohol suges alkoholen raskt opp i blodet og føres videre til fosteret gjennom morkaken. Hvis fosteret utsettes for alkohol kan alle celler og organer hos barnet bli påvirket. Hjernen er særlig sårbar fordi den utvikler seg gjennom hele svangerskapet.

Alle svangerskap er forskjellige. At moren drikker påvirker ikke alle foster på samme måte. Det betyr at samme mengde alkohol kan gi forskjellig utslag. Ting som virker inn er blant annet mors helse, genetiske forhold og når i svangerskapet hun drikker alkohol. Det er ikke mulig å angi en sikker nedre grense.

Det anbefales alle å legge om alkoholvaner når en planlegger graviditet. Mange har drukket alkohol før de visste at de var gravide. Det er da viktig at en ikke drikker alkohol videre. Hver dag uten alkohol er positivt for barnet.

Barn med alkoholrelaterte skader er like forskjellig som andre barn, men de fleste har behov for tilrettelegging i skole og barnehage. Det trenger mer oppfølging i hjemmet enn andre barn.  De kan ofte bli misforstått når omgivelsene ikke forstår grunnen til deres adferd og problemer.

Viktig oppgave for barnehage og skole:

  • Bidra til at barnet får utredning og rett diagnose så tidlig som mulig
  • Bidra til at barnet får tilrettelagt undervisning fra skolestart
  • Bidra til at foreldrene får hjelp og støtte