Ungdata

KORUS har en viktig rolle knyttet til planlegging og gjennomføring av Ungdata-undersøkelsen. Vi kan hjelpe med alt fra analysearbeid til iverksettelse av tiltak.

Siden Ungdata-undersøkelsen for første gang ble gjennomført i 2010, har mer enn en million ungdommer fra hele landet deltatt. Det betyr at vi i dag har svært god kjennskap til hvordan de har det både på skolen og hjemme. Vi vet mye om deres forhold til venner, hva de gjør på fritiden, hvordan de opplever lokalmiljøet sitt og hva de tenker om egen helse.

Denne kunnskapen gir oss et veldig godt utgangspunkt for å se på hvordan ungdom har det akkurat nå, men også for å se på utvikling og endringer over tid. Derfor har Ungdata blitt et viktig verktøy i politiske beslutningsprosesser, og et godt utgangspunkt for å iverksette lokale tiltak som kan bidra til en bedre oppvekst for barn og unge.

Det er velferdsforskningsinstituttet NOVA som har det faglige og juridiske ansvaret for undersøkelsen.

Les mer om undersøkelsen på ungdata.no

KORUS sin oppgave er å:

  • Veilede kommuner og fylkeskommuner i planlegging og gjennomføring
  • Bistå med analyse og tolkning av resultatene
  • Bidra til iverksettelse av kunnskapsbaserte tiltak.

KORUS samarbeider tett med andre fagmiljøer som har kompetanse på barn og unges psykiske helse, vold. traumatisk stress og selvmordsforebygging (RKBU, RBUB, RVTS). Alle har som oppgave å bistå kommuner i arbeidet med oppfølging av Ungdata-resultatene.

Fakta om Ungdata
  • Ungdata er en levekårsundersøkelse som gjennomføres på mellomtrinnet (Ungdata junior), ungdomstrinnet og i videregående skoler over hele landet.
  • Resultatene samles i en nasjonal database, og på ungdata.no kan du blant annet laste ned kommune- og fylkesrapporter og finne nyttig informasjon og lenker til aktuelt stoff.
  • KORUS sør, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Universitetet i Sørøst-Norge og NOVA ved OsloMet er i tillegg i gang med et nytt prosjekt som har fått navnet Ungdata pluss.

Ansatte

Her finner du ansatte som jobbe med Ungdata i ditt KORUS:

Finn flere ansatte her