Velkommen til KORUS Stavanger

Vi er ett av syv regionale kompetansesentre innen rusfeltet i Norge. Vi bistår kommuner og spesialisthelsetjenesten i Rogaland med kompetanse, organisering og kvalitetsutvikling av rusfaglige tjenester og tiltak.

Vi holder til i Stavanger, men hovedmålgruppen vår er ansatte og beslutningstakere i alle de 23 kommunene i fylket. Vi bistår også Rogaland fylkeskommune og spesialisthelsetjenesten, og i siste instans befolkningen og risikoutsatte grupper.

Vi samarbeider med andre regionale kompetansesentre og kompetansetjenester, Statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Vi har også et godt samarbeid med brukerorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner i regionen.

KORUS Stavanger finansieres gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet og vi er organisert under Helse Stavanger.
I Helse Stavanger ligger vi under Klinikk for psykisk helse, barn, unge og rusavhengige, og videre under Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA).

Kurs og arrangementer

Her finner du kurs, nettverk, fagdager og konferanser i regi av KORUS Stavanger.

Se alle kurs hos KORUS Stavanger

Våre ansatte

Er det noe du lurer på? Det er bare å ta kontakt med en av våre ansatte

Se alle ansatte hos KORUS Stavanger

Siste nytt fra KORUS Stavanger

Se alle artikler fra KORUS Stavanger
  • KORUS Stavanger
  • post@korus-stavanger.no
  • Besøksadresse
  • Skogstøstraen 37
  • Møkstertunet – Bygg 4
  • 4029 Stavanger
  • Postadresse
  • Helse Stavanger v/ KORUS
  • Postboks 8100
  • 4068 Stavanger