Velkommen til KORUS Stavanger

Vi er ett av syv regionale kompetansesentre innen rusfeltet i Norge. Vi bistår kommuner og spesialisthelsetjenesten i Rogaland med kompetanse, organisering og kvalitetsutvikling av rusfaglige tjenester og tiltak.

Vi holder til i Stavanger, men hovedmålgruppen vår er ansatte og beslutningstakere i alle de 23 kommunene i fylket. Vi bistår også i noen grad Rogaland fylkeskommune og spesialisthelsetjenesten, og i siste instans befolkningen i kommunene og risikoutsatte grupper.

Vi vektlegger samarbeid og samordning med andre regionale kompetansesentre og kompetansetjenester, Statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Vi har også et etablert samarbeid med brukerorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner i regionen.

KORUS Stavanger finansieres gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet og vi er organisert under Rogaland A-senter.

Kurs og arrangementer

Her finner du kurs, nettverk, fagdager og konferanser i regi av KORUS Stavanger.

Se alle kurs hos KORUS Stavanger

Våre ansatte

Er det noe du lurer på? Det er bare å ta kontakt med en av våre ansatte.

Se alle ansatte hos KORUS Stavanger

Siste nytt fra KORUS Stavanger

Se alle artikler fra KORUS Stavanger
  • KORUS Stavanger
  • post@korus-stavanger.no
  • Besøksadresse
  • Skogstøstraen 37
  • Møkstertunet – Bygg 4
  • 4029 Stavanger
  • Postadresse
  • Dusavikveien 216
  • 4028 Stavanger