Velkommen til KORUS Midt

KORUS ​Midts har kontorer i Trondheim og Ålesund. Vi dekker fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal.

KORUS Midt bistår kommuner, spesialisthelsetjenesten og befolkningen for øvrig med oppdatert kunnskap og kompetanseheving på rusfeltet.

Kompetansesenter Rus – Midt-Norge (KORUS Midt) er en avdeling ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St.Olavs hospital HF.

Vi er ett av syv regionale KORUS og får våre oppdrag og midler fra Helsedirektoratet. Vi har også en FoU- seksjon, som driver pasientnær forskning og et Lærings- og mestringssenter (LMS) som arbeider med pårørendeproblematikk.

Kurs og arrangementer

Se flere kurs og arrangementer ved KORUS Midt
 • KORUS Midt
 • 73 86 29 00
 • korus@stolav.no​
 • Våre lokaler i Trondheim
 • Schwachs gate 3
 • 7030 Trondheim
 • Våre lokaler i Ålesund
 • Smibakken 3
 • 6018 Ålesund
 • Fakturaadresse
 • St Olav Hospital HF
 • Klinikk for rus og avhengighetsmedisin/KORUS Midt, Fakturamottak
 • Postboks 2622
 • 6405 Molde Mrk: RESH ​