KORUS midt

KORUS ​midt har kontorer i Trondheim og Ålesund. Vi dekker fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal.

Vi bistår kommuner, spesialisthelsetjenesten og befolkningen for øvrig med oppdatert kunnskap og kompetanseheving på rusfeltet.

KORUS midt er en avdeling ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital HF. Som ett av syv regionale KORUS får vi oppdrag og midler fra Helsedirektoratet.

Fire seksjoner i Midt-Norge

Kurs og arrangementer

Se flere kurs og arrangementer fra KORUS midt

Våre ansatte

Se alle ansatte i KORUS midt
 • KORUS midt
 • 73 86 29 00
 • korus@stolav.no​
 • Våre lokaler i Trondheim
 • Schwachs gate 3
 • 7030 Trondheim
 • Våre lokaler i Ålesund
 • Smibakken 3
 • 6018 Ålesund
 • Fakturaadresse
 • St Olav Hospital HF
 • Klinikk for rus og avhengighetsmedisin/KORUS midt, Fakturamottak
 • Postboks 2622
 • 6405 Molde Mrk: RESH ​
 • Postadresse
 • St. Olavs hospital
 • Klinikk for rus og avhengighetsmedisin/KORUS Midt
 • Postboks 3250 Torgarden
 • NO 7006 Trondheim