KORUS midt

KORUS ​midt har kontorer i Trondheim og Ålesund. Vi dekker fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal.

KORUS midt bistår kommuner, spesialisthelsetjenesten og befolkningen for øvrig med oppdatert kunnskap og kompetanseheving på rusfeltet.

Kompetansesenter for rusfeltet i Midt-Norge (KORUS midt) er en avdeling ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital HF.

Vi er ett av syv regionale KORUS og får våre oppdrag og midler fra Helsedirektoratet.

Fire seksjoner i Midt-Norge

Kurs og arrangementer

Se flere kurs og arrangementer ved KORUS midt

Våre ansatte

Se alle ansatte i KORUS midt
 • KORUS midt
 • 73 86 29 00
 • korus@stolav.no​
 • Våre lokaler i Trondheim
 • Schwachs gate 3
 • 7030 Trondheim
 • Våre lokaler i Ålesund
 • Smibakken 3
 • 6018 Ålesund
 • Fakturaadresse
 • St Olav Hospital HF
 • Klinikk for rus og avhengighetsmedisin/KORUS midt, Fakturamottak
 • Postboks 2622
 • 6405 Molde Mrk: RESH ​
 • Postadresse
 • St. Olavs hospital
 • Klinikk for rus og avhengighetsmedisin/KORUS Midt
 • Postboks 3250 Torgarden
 • NO 7006 Trondheim