Velkommen til KORUS Oslo

Vi er et kompetansesenter for rusfeltet, og vårt samfunnsoppdrag er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse. Vi styrker praksisfeltet innen rusmiddelforebygging/ folkehelsearbeid, tidlig intervensjon og rusbehandling.

KORUS Oslo er organisert under Velferdsetaten og er finansiert av Helsedirektoratet.

Vi bistår med tjenesteutvikling, kartlegginger og veiledning på forespørsel, og arbeider for å gjøre nasjonale strategier om til lokal handling. Ta kontakt med henning.pedersen@vel.oslo.kommune.no hvis du ønsker å høre mer om dette!

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta vårt nyhetsbrev? Registrer deg her!

Kurs og arrangementer

Se flere kurs

Aktuelt

Våre ansatte

Er det noe du lurer på? Det er bare å ta kontakt med en av våre ansatte.

Se alle ansatte i KORUS Oslo
 • Kompetansesenter rus Oslo
 • 901 25 637
 • henning.pedersen@vel.oslo.kommune.no
 • Besøksadresse
 • Maridalsveien 3, 0178
 • Postadresse
 • Postboks 30 Sentrum, 0101 OSLO
 • Fakturainformasjon
 • Vårt organisasjonsnummer er 997 506 413
 • Oslo kommune Velferdsetaten, Fakturasentralen
 • PB 6532 Etterstad
 • 0606 Oslo