Samtale med foresatte

Jobber du i barnehage eller skole og er bekymret for et barn? Den nødvendige samtalen er et verktøy som hjelper deg å snakke med foreldrene om utfordringene.

Får du en magefølelse om at noe ikke er som det skal med et barn, er det ofte en grunn til det. Den nødvendige samtalen gir råd, veiledning og tips til hvordan du som er ansatt i barnehage, skole eller andre faggrupper kan gå frem når det oppstår bekymringer.

Dette får du hjelp til

Anklager, meninger, hypoteser eller konklusjoner er sjelden en god inngang til en samtale. Derfor bør konkrete og systematiserte observasjoner av barnet alltid ligge til grunn når bekymringen presenteres for foreldrene.

«Den nødvendige samtalen» er ikke en ferdig oppskrift, men et utgangspunkt som gir deg hjelp til å kartlegge et problem og strukturere en samtale.

Du finner blant annet:

  • Råd om hvordan observasjoner kan konkretiseres og systematiseres
  • Tips til forberedelse, samtale, refleksjoner og oppfølging
  • Hjelp til oppbygging og inndeling av samtalen
  • Hjelp til å bygge relasjoner og etablere et godt samarbeid med foreldrene
  • Hjelp til å avklare om det er behov for støtte fra andre instanser
  • Eksempler på samtaler du kan bruke til å øve
  • Video med gjennomgang av en samtale og tips

Samtaleverkøyet tar spesielt for seg spørsmål knyttet til foreldres rusmiddelbruk, men fremgangsmåten kan benyttes uavhengig av årsak.

Materialet er inspirert av det danske heftet "Den nødvendige samtale". Manuset er utarbeidet og tilpasset norsk av Hilde Jeanette Løberg, KORUS Sør og Frid Hansen, Blå Kors.

Se "Den nødvendige samtalen" her (Vimeo)

Ansatte

Kontakt en ansatt i ditt KORUS for å lære mer om Den nødvendige samtalen:

Finn flere ansatte her