Hurtig kartlegging og handling (HKH) - Hjelp til å løse lokale utfordringer

Lokale utfordringer knyttet til for eksempel rus, vold og kriminalitet kan være krevende å løse og få oversikt over. KORUS hjelper deg og din kommune med å kartlegge problemene og jobbe fram forslag til tiltak.

HKH er et kartleggingsverktøy som kan hjelpe din kommune med å utforske og få oversikt over lokale utfordringer. Sammen ser vi nærmere på eksisterende tiltak og avdekker hull og mangler. Kartleggingen ender opp i en handlingsplan med konkrete forslag til tiltak og løsninger.

Slik utføres kartleggingen

Kommunene gjennomfører kartleggingen, men får opplæring, bistand og veiledning fra KORUS. Ideelt sett består gruppen som jobber med kartleggingen av fem til sju personer.

Verktøyet tar i bruk metoder som observasjon, fokusgrupper, intervjuer og spørreundersøkelser, og involverer lokalmiljøet, offentlige og frivillige organisasjoner på forskjellige måter.

Dette er HKH:

  • HKH kartlegger både problemet og innsatsen som gjøres for å løse det
  • Basert på kartleggingen utvikles forslag til løsninger og tiltak
  • HKH bygger på en metode utviklet av Verdens Helseorganisasjon
  • Kartleggingen foregår over en periode på seks til åtte måneder
  • Det er utviklet en egen manual som støtter kartleggingen

Ansatte

Kontakt en ansatt i ditt lokale KORUS for mer informasjon om HKH:

Finn flere ansatte