Velkommen til KORUS sør

Vi er 18 engasjerte fagfolk som formidler og bygger opp rusfaglig kompetanse i Vestfold, Telemark, Agder og Buskerud. Vi er opptatt av hvilke konsekvenser rusmiddelbruk får for den enkelte, familien og andre berørte.

Vi tilbyr tjenester til ansatte i:

 • kommuner
 • spesialisthelsetjenesten
 • frivillige organisasjoner
 • andre aktører på rusfeltet

Våre samarbeidspartnere er blant andre statsforvalteren,fylkeskommunen og kompetansemiljøer innenfor rus, psykisk helse, vold og traumer.

Vi er eid av Blå Kors klinikk Skien, og får et årlig tilskuddsbrev og finansiering fra Helsedirektoratet.

Kurs og arrangementer

Her finner du kurs, nettverk, fagdager og konferanser i regi av KORUS Sør.

Se alle våre kurs

Våre ansatte

Er det noe du lurer på? Det er bare å ta kontakt med en av våre ansatte.

Se alle ansatte i KORUS sør

Siste nytt fra KORUS sør

Les flere nyheter fra KORUS sør her

Våre verktøy

 • KORUS Sør
 • 359 04 700
 • post@korus-sor.no
 • Besøksadresse
 • Kongensgate 33
 • 3717 Skien
 • Postadresse
 • Pb 1, Sentrum
 • 3701 Skien