KORUS gir deg kunnskap og kompetanse på rusfeltet.

Illustration of a person reaching our their arms towards a group with outstretched arms.
Bilde av foredragsholder under Lavterskelkonferansen 2022
Foto: Kai Nygaard, KORUS Øst

Kurs

Vi arrangerer kurs, konferanser, nettseminarer og nettverkssamlinger for deg som jobber med folkehelse, forebygging, rus og avhengighet. Kontakt oss gjerne for et skreddersydd tilbud som passer din arbeidsplass.

Verktøy du kan bruke i din jobb