KORUS er et nettverk av syv sentre innen rusfaglig kompetanse

Våre sentre

Vi har kompetansesentre over hele landet som jobber med å styrke praksisfeltet gjennom å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse.

Vi bistår kommunene og spesialisthelsetjenestene, og arbeider for å gjøre nasjonale strategier om til lokal handling.

Velg det kompetanse-senteret som er nærmest deg.

KORUS Bergen

Om KORUS

De regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KORUS) har som sin primære rolle å styrke praksisfeltet gjennom å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse.

Vi er sju regionale sentre, som alle finansieres av Helsedirektoratet. Sentrene har ulike eiere.

Vårt samfunnsoppdrag er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til statlige satsinger på rusområdet. Vår primære rolle er å styrke praksisfeltet innen rusmiddelforebygging/folkehelsearbeid, tidlig intervensjon og rusbehandling. Dette skal skje i tett samarbeid med regionale aktører, og bidra til å styrke organisering, kompetanse og kvalitetsutvikling på rusfeltet.

Arbeidet ved kompetansesentrene er finansiert gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet.

Ansvarlig for nettsiden korus.no: KORUS Sør.

© KORUS 2021.