KORUS gir deg kunnskap og kompetanse på rusfeltet.

Illustration of a person reaching our their arms towards a group with outstretched arms.
Bilde av foredragsholder under Lavterskelkonferansen 2022
Foto: Kai Nygaard, KORUS Øst

Kurs

Verktøy du kan bruke i din jobb