Pengespill

Behandling av spilleavhengighet har god effekt. KORUS tilbyr ressurser til hjelpeapparatet - blant annet til behandlere, veiledere og fastleger.

Spilleavhengighet er å ikke kunne kontrollere lysten til å spille. Spilleavhengige undervurderer ofte egne problemer og benekter dem. Lidelsen kan være alvorlig og har mange fellestrekk med andre former for avhengighet. 

Hva kjennetegner pengespillproblemer?

Pengespillproblemer er ofte forbundet med skyld og skamfølelse, og kan dermed være et vanskelig tema å føre samtaler om. Avhengigheten er anerkjent som diagnose i det internasjonale diagnosesystemet.

Vanlige kjennetegn er:

 • Tap av kontroll
 • Å avstå fra spilling oppleves som utfordrende selv for den som har bestemt seg for å slutte
 • Satser større og større beløp 
 • Skjuler og lyver om spillingen
 • Trang til å spille videre for å vinne tilbake det tapte 
 • Spillingen fører til konflikter og går ut over relasjoner, jobb eller studier
 • Ignorerer negative konsekvenser
 • Spillingen finansieres av lånte penger
 • Bekymringer, søvnproblemer, angst, uro og humørsvingninger 

Løsninger og veien ut

Behandling har god effekt og flere tilbud er tilgjengelig:

HJELPELINJEN

 • Tilbyr samtaler med fagfolk, spillere og pårørende (anonymt)
 • En samtale kan være starten på veien ut av problemene
 • Telefon: 800 800 40 eller chat (hjelpelinjen.no)

FASTLEGE OG POLIKLINISK BEHANDLING

 • Behandling inngår i Nasjonalt pasientforløp rusbehandling (TSB)
 • Se Helsedirektoratet for mer info

SPILLBEHANDLING.NO

 • Blåkors tilbyr gratis fjernbasert behandling for alle spilleavhengige
 • Tilbudet er gratis
 • Stiller ikke krav til diagnose eller henvisning fra lege
 • Info og påmelding på spillbehandling.no

SPILLEAVHENGIGHET NORGE

 • Kontakttelefon og selvhjelpsgrupper
 • Er både for spillere og pårørende
 • Info og oversikt på spillavhengighet.no

FÅ OVERSIKT OVER GJELDEN

 • Gjeld er en driver til fortsatt spilling, og bør håndteres raskt
 • Nav tilbyr rådgivning
 • Se også denne veilederen i gjeldshåndtering fra Spillavhengighet Norge

KORUS-RESSURSER

Utdanning for deg som vil gå i dybden: KORUS øst og Høgskolen i Innlandet samarbeider om studiet Penge- og dataspill: Lidenskap og avhengighet.

Podkasten Spillradioen:

 • Tar opp ulike tema innen penge- og dataspill, og er en god kilde til kunnskap.
 • Det faste panelet fra KORUS Øst har bred erfaring fra spillfeltet - innen hjelpetiltak, forebygging og forskning.
 • Kunnskapsrike gjester fra hele landet medvirker.
 • Spillradioen er tilgjengelig på de fleste strømmetjenester.

Kartleggingsverktøy:

KORUS ivaretar en nasjonal oversikt over kartleggingsverktøy innenfor pengespillproblematikk.

Brosjyrer og spill:

 • Metaspillet: Et brettspill om penge- og dataspill
 • Brosjyrer om pengespill

Bestill gratis her

Last ned pdf-er her

EKSTERNE RESSURSER

Flere instanser i Norge har hjelpetilbud og formidler kunnskap om pengespill:

Hjelpetilbud og kunnskap:

Kunnskap:

Fakta: Et betydelig samfunnsproblem
 • 23 000 personer i Norge har et spilleproblem, ifølge en studie ved Universitetet i Bergen (2023).
 • I tillegg finnes cirka 93 000 i kategorien "risikospillere".
 • Konsekvensene er store for de som spiller og de pårørende, i form av nedsatt livskvalitet. 
 • Prislappen for samfunnet er flere milliarder kroner årlig, relatert til arbeidsliv, behandling og forebyggende tiltak.
 • Menn med lav sosioøkonomisk status har størst fare for å utvikle problemer knyttet til pengespill.
 • De fleste som utvikler problemer er i aldersgruppen under 40.
 • De mest problematiske spillene er ifølge undersøkelsen Belago, databingo i bingolokale og kasinospill på internett (ikke Norsk Tipping).

Kilder:

Den samfunnsøkonomiske kostnaden av problemspilling i Norge (Universitetet i Bergen)

Omfanget av penge- og dataspillproblemer i Norge (Universitetet i Bergen)

Ansatte