Ungdom

Jobber du med ungdom og har behov for informasjon og bistand knyttet til rus og forebygging? Her finner du oppdatert kunnskap og gode verktøy.

Tips og verktøy

Kurs og konferanser

  • apr 09.

    KORUS sør

    Hvordan bruke undervisningsopplegget til NRK-serien RUS i videregående opplæring i Agder?

  • apr 11.

    KORUS sør

    Hvordan bruke undervisningsopplegget til NRK-serien RUS i videregående opplæring i Agder?