Gravide

Å jobbe med gravide og småbarnsforeldre som sliter med problematisk rusmiddelbruk kan være krevende. KORUS har utviklet flere nyttige veiledere, og kan gi deg støtte og hjelp i bruk av ulike kartleggingsverktøy.

Vi vet at bruk av rusmidler under svangerskapet kan føre til alvorlige fosterskader. Derfor anbefaler nasjonale retningslinjer helsepersonell å gjennomføre en samtale med gravide om alkohol, rusmidler og vanedannende legemidler ved første konsultasjon. I tilfeller der den gravide bruker rusmidler, bør det bli tilbudt hjelp til å slutte.

Selv om både vordende mødre og helsepersonell kjenner til faren for skader, kan det å løfte tematikken oppleves som vanskelig. Hvordan stiller man de rette spørsmålene? Hvordan får man ærlige svar? Hva gjør man dersom mor sliter med rusavhengighet?

Opplæringstilbudet Tidlig inn

Tidlig inn, er et opplæringstilbud som er laget for å hjelpe deg som jobber med småbarnsforeldre, gravide og deres partnere med å stille de rette spørsmålene og gi nødvendig hjelp.

Tilbudet består av teori, praktiske øvelser, veiledning og erfaringsutveksling. Etter endt opplæring, er målet å gi deg mot til å stille spørsmål, evne til å handle på grunnlag av svarene og kunnskap til å sørge for riktig oppfølging.

Pasientforløp gravide og rusmidler

Pasientforløp for gravide og rusmidler skal sørge for at de som har behov for det får hjelp så tidlig som mulig. Pasientforløpet starter der rusmiddelproblemene først avdekkes. Det kan være i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten. Herfra tilbys et individuelt tilpasset oppfølgingsprogram som sørger for at den enkelte får god og sammenhengende hjelp uten unødvendig ventetid.

Målet med pasientforløpet for gravide og rusmidler er å:

  • Ta vare på foster og kvinne
  • Forebygge eller minimere skader
  • Forberede den gravide på foreldrerollen
  • Sikre god og helthetlig oppfølging

Ansatte

Kontakt en ansatte i ditt KORUS:

Finn flere ansatte her