Velkommen til KORUS øst

Vi holder til på Hamar og dekker 79 kommuner i Innlandet og Viken. Våre ansatte har høy kompetanse innenfor fagområdene rus og avhengighet, samt forskning og utvikling på rusfeltet. Vi er formidlere av kunnskap, og satsningen vår er rettet mot kommunale og statlige tjenester - med et særlig ansvar for innsatser i kommunene.

 • KORUS øst
 • Telefon: 913 08 352
 • kompetansesenteret@sykehuset-innlandet.no
 • Besøksadresse:
 • Kjonerud kompetansesenter
 • Løvstadveien 7
 • 2312 Ottestad
 • Fakturering:
 • Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk Helsevern
 • KORUS øst
 • Postboks 104
 • 2381 Brumunddal