BrukerPlan

BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å få en oversikt over omfanget av rusmiddelbruk blant brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester.

En BrukerPlan-kartlegging kan gjennomføres av alle som jobber i kommunen og er i kontakt med personer med rusrelaterte problemer. Kartleggingen kan brukes til å kvalitetssikre, utvikle og evaluere tjenester i kommunen.

Verktøyet er gratis, og det er opp til kommunen hvor ofte BrukerPlan gjennomføres. Det vanligste er årlig eller annethvert år.

Viktig informasjonskilde

Kunnskapen fra kartlegging ved hjelp av BrukerPlan gir også en god oversikt inn i det kommunale planarbeidet. Dette vil hjelpe med å prioritere og evaluere arbeid rettet mot spesifikke målgrupper.

Formålet med Brukerplan er å sikre best mulig, målrettet og kostnadseffektiv bruk av tilgjengelige ressurser.

Kontakt ditt KORUS

KORUS hjelper deg og din kommune med opplæring i kartlegging, gjennomføring og oppfølging av resultatene.

Ansatte

Her finner du ansatte som jobber med BrukerPlan i ditt KORUS: