Overdoseforebyggende arbeid

Overdoseforebyggende arbeid er innsats som bidrar til å redde liv og begrense helseskader. KORUS drifter flere faglige nettverk, arrangerer kurs, konferanser og har produsert en egen håndbok om temaet.

Norge ligger høyt på statistikken over overdosedødsfall i Europa. Hvert dødsfall er ett dødsfall for mye. Arbeidet som gjøres ute i kommunene, i det forebyggende arbeidet og ute på gata er avgjørende for å redde liv.

Vi i KORUS har flere tilbud som kan hjelpe deg og din kommune med jobben, og tilbyr:

  • Deltakelse i regionale overdosenettverk
  • Kurs og kompetanseheving på overdosefeltet
  • Råd og veiledning om implementering og gjennomføring av tiltak

Oppdatert kunnskap og bistand

Regionale overdosenettverk er et tilbud til kommuner som ønsker å gjøre noe aktivt knyttet til overdoseforebyggende arbeid. Her møtes ansatte som jobber innen rusfeltet for å utveksle erfaringer og lære mer om viktige forebyggende og livreddende tiltak. Flere av våre kompetansesentre har også egne lavterskelnettverk som tar for seg ulike temaer knyttet til helse, rus og overdoseforebygging.

Håndbok i overdoseforebyggende samtaler

Vi vet at det er mulig å redusere risikoen for overdoser, blant annet gjennom å endre måten ulike rusmidler brukes på. For å spre informasjon og kunnskap om temaet, er det viktig å snakke med dem som er i risikosonen om hva de selv kan gjøre. Derfor har vi laget en egen håndbok med råd, veiledning og eksempler på hvordan du kan gå frem i en samtale om temaet.

Les mer om overdoseforebyggende samtaler her

Årlig overdosekonferanse

For å øke kunnskapen om feltet, arrangerer KORUS Oslo og KORUS Øst den årlige Lavterskelkonferansen. Her møtes fagfolk fra hele landet for å lære mer om tematikken og dele kunnskap på tvers av kommunene. KORUS Stavanger har også en årlig konferanse med overdoseforebygging som tema.

Relatert innhold

Kurs

Her finner du noen av våre kurs knyttet til overdoseforebyggende arbeid:

Ansatte

Finn kontaktpersoner i ditt KORUS her:

Finn flere ansatte her