Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH)

Ansvarlig alkoholhåndtering er en nasjonal satsing som skal bidra til å skape et trygt uteliv og forebygge vold og rusrelaterte skader. Gjennom kurs, rådgivning og nettverksarbeid kan vi hjelpe din kommune med dette arbeidet.

Kommunen, politiet og utelivsbransjen har sammen ansvar for at alkoholregelverket overholdes. KORUS har en viktig rolle i arbeidet med å bistå kommunene i dette arbeidet.

Vi tilbyr blant annet:

 • Faglig råd og veiledning knyttet til ansvarlig alkoholhåndtering
 • Støtte og veiledning til gjennomføring av kurs for skjenkebransjen
 • Hjelp og støtte til å danne lokale nettverk
 • Bistand til å arrangere møter og samlinger om temaet
 • Hjelp til å redusere bruk av illegale rusmidler i utelivet

Kurs i ansvarlig vertskap

Å sørge for at de som jobber på et utested har nødvendig kunnskap til å vurdere om skjenking er forsvarlig og har trygghet til å nekte skjenking der det er nødvendig, er en viktig del av satsingen. Derfor er det utviklet et eget kurs i ansvarlig vertskap. Kurset går gjennom:

 • Alkohollovens regler for skjenking
 • Hvordan man kan sikre at personer som er for unge eller er åpenbart påvirket av rusmidler ikke får servering
 • Hva som skjer med kroppen når man drikker alkohol
 • Hvordan man kan kommunisere med og håndtere gjester som er åpenbart påvirket

KORUS har på oppdrag fra Helsedirektoratet utviklet en digital versjon av kurset. Det består av flere leksjoner med film, animasjon og ulike oppgaver som skal løses. Det er også moduler knyttet til illegale rusmidler og ansvarlig alkoholhåndtering på festivaler.

Deltakerne blir tatt inn i typiske situasjoner en ansatt i skjenkebransjen kan komme borti, fra gjesten møtes i døra, videre til baren, ved bordet og til slutt når kvelden skal avsluttes, eller skjenkingen stoppes.

KORUS bistår med råd og veiledning i forbindelse med gjennomføring av fysisk og digitalt kurs i ansvarlig vertskap.

Ansvarlig alkoholhåndtering skal bidra til å:

 • Heve kompetansen til ansatte i skjenkebransjen
 • Fremme folkehelse og begrense rusmiddelrelaterte skader
 • Sørge for et trygt og godt uteliv
 • Forebygge overskjenking og skjenking til mindreårige
 • Hindre vold og ordensforstyrrelser

Kurs

Ansatte

Her kan du finne ansatte som jobber med ansvarlig alkoholhåndtering i ditt KORUS:

Flere ansatte