Kommunalt planarbeid

Arbeid med kommunalt planarbeid på rusfeltet kan være utfordrende. KORUS kan bistå med råd, veiledning og hjelp til å få oversikt.

Alle kommuner har plikt til å ha alkoholpolitiske handlingsplaner. De fleste har også utarbeidet egne rusmiddelpolitiske handlingsplaner.

Gjennom Folkehelseloven, er kommunene i tillegg forpliktet til å ha klare mål og strategier for lokalt folkehelsearbeid. Rusmiddelpolitiske og alkoholpolitiske handlingsplaner kan være en del av folkehelseplanen.

For å gjøre jobben med dette enklere, kan KORUS bistå med:

  • Støtte i prosessen med utvikling og gjennomføring av planer
  • Hjelp til kompetanseutvikling på feltet
  • Implementering og gjennomføring av tiltak og programmer
  • Helhetlig oversikt over statlige føringer innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging

Flere hjelpemidler

Det finnes mange gode hjelpemidler som kan gjøre arbeidet med å legge planer og sette mål enklere, her er noen eksempler.

Ansatte

Kontakt en ansatt i ditt lokale KORUS for mer informasjon om planarbeid: