Om KORUS

KORUS (Kompetansesenter for rusfeltet) består av syv regionale sentre med til sammen 130 ansatte som jobber med å ivareta, styrke, bygge opp og formidle fagkompetanse på rusfeltet. Vår oppdragsgiver er Helsedirektoratet.

Vi tilbyr kurs, opplæring, fagsamlinger og konferanser, etablerer og drifter faglige nettverk og bistår med fagutvikling og veiledning knyttet til avhengighet, rus og folkehelse.

KORUS jobber med temaer som aldring og rus, ansvarlig alkoholhåndtering, ungdom og rus, overdose, tidlig innsats, motiverende intervju, spillavhengighet og arbeidsliv og rus.

KORUS tilbyr tjenester til:

  • kommuner
  • fylkeskommuner
  • spesialisthelsetjenesten

Kontakt ditt lokale KORUS:

Pressekontakter