Parenthood, Motherhood og Parenthood Rus

Målet er å styrke og støtte foreldre til ungdom. KORUS øst tilbyr workshops, veiledning og materiale til kommuner som vil starte egne foreldregrupper.

Parenthood, Motherhood og Parenthood Rus er til for å styrke foreldreskapet, og er utviklet på bakgrunn av samtaler med foreldre til ungdom.

Gruppene gir foreldre en møteplass for påfyll av kunnskap, bidrar til økt bevisstgjøring rundt foreldrerollen, og er en arena for erfaringsutveksling med likesinnede. Samlingene gir i tillegg muligheten for å utvide eget nettverk.

Slik fungerer gruppene

  • Parenthood (PH) og Motherhood (MH) har normalt 10-15 deltakere
  • Parenthood Rus (PHR) har 6-8 deltakere
  • Går over 8 uker
  • Varer 2 timer
  • Har en oppstartkveld og sju temakvelder med fagpersoner
  • Foreldrene velger temaer som er relevante for dem
  • Fagpersoner er med for å dele kunnskap og utveksle erfaringer med foreldrene, relatert til valgt tematikk
  • KORUS tilbyr ferdig materiale som kan benyttes

Et pusterom for foreldre

Foreldreskap er noe av det fineste og tidvis mest utfordrende når det handler om relasjoner. I møte med våre barn møter vi også oss selv, vår historie og følelser på godt og vondt. Vi blir stilt overfor utallige verdivalg på veien, fra de første leveårene og frem til de flytter ut og kanskje vil erobre verden.

Jobben er krevende å gjøre alene. I møte med andre foreldre i samme situasjon, ser mange at det er flere som strever, og som kan forstå utfordringene. Tanken med gruppene er at foreldre blir ressurser for hverandre, i tillegg til at fagpersoner tilfører kunnskap.

Historien

Det startet med Sisterhood – grupper for unge jenter i Oslo. Deretter ble Motherhood utviklet i tidligere Oppegård kommune, med støtte fra KORUS øst. Etter at fedre også ønsket å være med, ble tilbudet utvidet til Parenthood.

Deretter utviklet KORUS øst et nytt tilbud: Parenthood Rus. Målgruppen er foreldre til unge med rusutfordringer - fra utforskning til etablert rusbruk. Det engelske navnet har vi bevart for å vise til historien.

Nysgjerrig?

Tilbudet er primært til kommunene i region øst (Innlandet og Viken). Ta kontakt med Anne Catrine Maack Hansen eller Lena Meistad Nysæther dersom du vil vite mer.

Vi jobber med å revidere en håndbok som gir god støtte for å komme i gang. Alle som deltar på workshop, får boka.

Parenthood rus

EVALUERINGSRAPPORT: Forskerne Marja Leonhardt og Stian Overå i KORUS øst har laget rapporten «Evaluering av Parenthood rus». Hovedkonklusjonen er at metoden kan anbefales som et tilbud til foreldre også i andre kommuner. Alle foreldre som ble intervjuet, beskrev Parenthood rus som en positiv opplevelse.

VIDEO: Her finner du informasjonsvideoer om Parenthood Rus:

Parenthood Rus, informasjonsvideo (3:43)
Parenthood Rus, forklart av KORUS øst (1:00)
Parenthood Rus, forklart av fagfolk i kommunene (1:00)
Parenthood Rus, informasjonsvideo (13:36)

Ansatte

Kontakt KORUS Øst for mer informasjon:

Finn flere ansatte her