Kurs på bestilling: Tidlig innsats barn

Innenfor fagområdet Tidlig innsats barn, tilbyr KORUS dagskurs om rus i et familieperspektiv.

Kursinnhold:

Vi tilpasser kursinnholdet etter bestillerens behov. Elementer kan for eksempel være:

  • Alkohol, konsekvenser av alkohol- og annen rusmiddelbruk i svangerskapet
  • Rus i et barne- og familieperspektiv
  • Risiko og beskyttelse

Varighet:

Dagskurs

Målgruppe:

Ansatte i barnehager, skoler, SFO, barnevern, PPT, helsestasjon, rus- og psykiske helsetjenester, NAV, fritidsledere, kulturskolen.

Kontakt ditt regionale KORUS for mer informasjon