Tidlig inn

Tidlig inn er et opplæringsprogram som hjelper deg å stille de rette spørsmålene og gi nødvendig hjelp til familier med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. 

Programmet er utviklet for deg som jobber med småbarnsforeldre, gravide og deres partnere, og består av teori, praktiske øvelser, veiledning og erfaringsutveksling. 

Etter gjennomgang av programmet, er målet å gi deg:

  • Mot til å stille spørsmål om alkohol, psykisk helse og vold
  • Mot til å handle på grunnlag av svarene som blir gitt
  • Kunnskap om hva du kan gjøre for å sørge for riktig oppfølging 
  • Oversikt over hvilke instanser i din kommune som kan hjelpe

Dette lærer du

Tidlig inn går over seks kursdager, og du får blant annet lære mer om verktøy som empatisk rådgivning og Motiverende samtale (MI). Du får også opplæring i hvordan du kan ta opp og snakke om temaer som alkohol og graviditet, psykiske vansker og vold i nære relasjoner. 

Gratis opplæring 

Tidlig inn er et samarbeid mellom Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Opplæringsprogrammet holdes av representanter fra:

  • KORUS
  • Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)
  • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU)
  • Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
  • Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) 

Opplæringsprogrammet er gratis for kommunene. Ta kontakt med ditt lokale KORUS dersom din kommune ønsker å gjennomføre Tidlig inn. 

Kurs

Ansatte

Her finner du ansatte som jobber med familier og barn:

Finn flere ansatte her