Utsett!

Utsett! er et foreldremøtekonsept som tar for seg temaene ungdom og rus.

Konseptet er utviklet av KORUS som en foreldrerettet aktivitet i kommunens rusforebyggende arbeid, og består av presentasjoner til bruk på foreldremøter på henholdsvis 8., 9. og 10. trinn.

Presentasjonene er lokalt tilpasset med resultater fra Ungdata-undersøkelser i den enkelte kommune eller region, og KORUS sørger for å kurse ansatte i skolen og andre aktuelle tjenester som skal presentere Utsett! på foreldremøter.

Kurset gjennomføres i løpet av en dag, og både kursmateriell og undervisning er gratis.

Slik foregår Utsett!

Anbefalingen fra KORUS er at Utsett! inngår i skolens ordinære foreldremøter. Utsett! består av to deler:

  • Foredrag på cirka 30 minutter av personell som har gjennomgått opplæring i Utsett!
  • Gruppearbeid for foreldre/foresatte i klassene/på trinnet i etterkant av foredraget, der formålet er at foreldrene skal snakke sammen om temaet barn og bruk av rusmidler – og forhåpentligvis komme fram til noen felles rammer foreldrene kan samarbeide om.

Målgruppe og målsetting

Målgruppen er foreldre/foresatte til barn i ungdomsskolen, og dette er målsettingen:

  • Bidra til utsatt alkoholdebut
  • Hindre omfattende drikking og bruk av illegale rusmidler blant ungdom
  • Forebygge uønskede og skadelige konsekvenser knyttet til ungdom og rusmiddelbruk
  • Fremme betydningen av foreldrerollen og foreldresamarbeid i det rusforebyggende arbeidet.

Kommunens oppgaver

Vi i KORUS tar oss av kursingen, men vi er også avhengig av kommunene for å få gjennomført Utsett!. Dette er kommunens oppgaver:

  • Sikre forankring av Utsett! i egen kommune
  • Velge ut ansatte som skal ha opplæring
  • Stille til rådighet egnede lokaler og fasiliteter for gjennomføring av opplæringen, og besørge eventuelle utgifter til bevertning.

Utsett! bygger på anbefalinger fra «Støttemateriell - Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen», forskning fra rusfeltet samt kommunale og regionale Ungdata-undersøkelser.

Utsett! har bakgrunn i erfaringer fra det svenske programmet Effekt, som er en videreutvikling av ÖPP (Örebro Preventionsprogram).

Last ned støttemateriell her

Ansatte

Kontakt en ansatt i ditt lokale KORUS for mer informasjon om Utsett!:

Finn flere ansatte her