Kjentmann: Opplæring for ansatte i skolen

Som ansatt i skolen kan det være vanskelig å vite hva du skal gjøre når du mistenker at elever ruser seg eller hvis det går rykter om salg av rusmidler på skolen. Kjentmann-opplæringen gir deg og din skole gode verktøy for å komme tidlig på banen. 

Som ansatt i skolen kan det være vanskelig å vite hva du skal gjøre når du mistenker at elever ruser seg. Kjentmann er en gratis opplæring i rusforebyggende arbeid og tidlige tiltak for ansatte i ungdomsskolen og videregående skole. 

Målet er å spre kunnskap om rus og gjøre skolens ansatte mer bevisste på temaet. Det handler blant annet om at skolen skal reagere uten å overreagere når rusmiddelbruk oppdages, og at oppfølgingen av eleven skal være omsorgsfull og inkluderende.  

Hva lærer du?

Opplæringen gir noen svar på de mange spørsmålene ansatte i skolen kan ha når det gjelder rusmiddelbruk: 

 • Hvordan oppdager du at elever bruker rusmidler?
 • Hva skiller de forskjellige rusmidlene?
 • Hvordan snakke med elever om rus?
 • Hvilke rutiner bør skolene ha på plass når det gjelder elevers rusmiddelbruk?
 • Hvordan ta opp elevers rusmiddelbruk med foresatte?
 • Hvem kan skolen samarbeide med?

Hvordan gjennomføres opplæringen?

 • Fire-åtte fysiske kursdager fordelt på fire samlinger (Kurslengde avhenger av region)
 • Kursdagene består av forelesninger, diskusjoner og øvelser
 • Håndbok 

Hva inneholder kurset? 

 • Rus- og spillproblematikk 
 • Oversikt over illegale rusmidler
 • Samtalemetode (Motiverende samtale)
 • Lovgrunnlag
 • Oversikt over aktuelle samarbeidspartnere

Opplæringsmateriell

Her kan du laste ned vår Kjentmann-håndbok:

Ansatte

Kontakt en ansatt i ditt lokale KORUS for mer informasjon om Kjentmann: