Aldring, alkohol og legemidler

Kroppen reagerer annerledes på alkohol og legemidler når vi blir eldre. Likevel er dette et tema det kan være vanskelig å snakke om. KORUS tilbyr opplæring, kurs, foredrag og veiledning for å hjelpe deg som fagperson med å stille de rette spørsmålene.

Bruk av alkohol og legemidler er et tabubelagt tema. Mange ansatte i hjelpeapparatet opplever at de mangler nødvendig kunnskap og trygghet til å sette temaet på agendaen. Mange eldre kjenner ikke til sammenhengen mellom effekten av medisinering og bruk av alkohol. Dette kan få store konsekvenser for den enkeltes helse og fører til at alkoholvaner og legemiddelbruk ikke blir godt nok kartlagt i møtet med hjelpeapparatet.

Dette vet vi:

  • Dagens eldre inntar mer alkohol og legemidler enn tidligere
  • Biologiske endringer i kroppen fører til at eldre tåler alkohol dårligere 
  • Alkohol kan forsterke og forminske effekten av ulike legemidler og øke risikoen for komplikasjoner
  • Effekten av et høyt alkoholinntak kan forveksles med generelle aldringssymptomer
  • Reduksjon i alkoholbruk kan redusere symptomene av ulike helseplager

Slik kan vi hjelpe deg

KORUS har flere ansatte med kompetanse om temaet aldring, alkohol og legemidler, og tilbyr blant annet:

  • Skreddersydde kurs om temaet basert på deres behov
  • Kompetansekartlegging, veiledning og rådgivning
  • Fagdager og foredrag 

Relatert innhold

Ansatte

Her kan du finne ansatte som jobber med eldre og rus: