Velkommen til KORUS Nord

Vår overordnede oppgave er å bidra til å styrke kunnskap og kompetanse på rusfeltet i Nordland, Troms og Finnmark. Vi tilbyr undervisning, veiledning, kompetanseutvikling, tjenestestøtte m.m. Hovedmålgruppe er kommuner og fylkeskommuner, mens spesialisthelsetjenesten er sekundærmålgruppe.

Virksomheten favner hele rusfeltet: Universell forebygging, tidlig innsats, skadereduksjon, oppfølging og behandling. Vi drifter også forebygging.no og kommunetorget.no, som kan være nyttige ressurser for arbeidet på rusfeltet. Følg oss på Facebook

Våre kurs

Se våre kurs

Skreddersydde tilbud

KORUS Nord har en rekke kurs, fagdager, seminarer og andre tilbud som skreddersys til målgruppen.

Siste nytt fra KORUS Nord

Våre ansatte

Er det noe du lurer på? Det er bare å ta kontakt med en av våre ansatte.

Se alle ansatte i KORUS Nord
  • KORUS Nord
  • 769 67 310
  • post@korusnord.no
  • Besøksadresse
  • Teknologiveien 10
  • 8517 Narvik