Velkommen til KORUS Nord

KORUS Nord er ett av syv regionale kompetansesenter innen rusfeltet i Norge. Vi er lokalisert i Narvik og har 24 ansatte fordelt på 21,9 årsverk. 

KORUS Nord sin hovedmålgruppe er kommunalt ansatte i Nordland, Troms og Finnmark. Vi har også oppgaver rettet mot spesialisthelsetjenesten.

KORUS Nord skal være en «tjeneste for tjenestene» og for den forebyggende virksomheten i kommunene. Vårt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til å styrke kompetansen og kvaliteten i tjenestene. Faglig omfatter vårt oppdrag kompetanseutvikling innenfor tre primære arbeidsområder: Rusforebygging, Tidlig innsats og Rusarbeid – oppfølging og behandling.

Vi har også ansvar for videreutvikling og drift av de nasjonale nettjenestene forebygging.no og kommunetorget.no.

KORUS Nord samarbeider tett med landets øvrige KoRus-er, andre kompetansemiljøer i regionen på tilgrensende fagområder, samt med Statsforvalteren.

Våre ansatte

Er det noe du lurer på? Det er bare å ta kontakt med en av våre ansatte.

Se alle ansatte i KORUS Nord
  • KORUS Nord
  • 769 67 310
  • post@korusnord.no
  • Besøksadresse
  • Teknologiveien 10
  • 8517 Narvik