Velkommen til Korus nord

Vår overordnede oppgave er å bidra til å styrke kunnskap og kompetanse på rusfeltet i Nordland, Troms og Finnmark. Vi tilbyr undervisning, veiledning, kompetanseutvikling, tjenestestøtte m.m. Hovedmålgruppe er kommuner og fylkeskommuner, mens spesialisthelsetjenesten er sekundærmålgruppe.

Virksomheten favner hele rusfeltet: Universell forebygging, tidlig innsats, skadereduksjon, oppfølging og behandling. Vi drifter også forebygging.no og kommunetorget.no, som kan være nyttige ressurser for arbeidet på rusfeltet. Følg oss på Facebook

Du finner en oversikt over våre datofestede kurs i oversikten under. Vi kan også tilby kurs på bestilling. Kontakt oss gjerne for et opplegg som passer din arbeidsplass. Les mer om kurs på bestilling her

Våre kurs

Se våre kurs

Siste nytt fra Korus nord

Våre ansatte

Er det noe du lurer på? Det er bare å ta kontakt med en av våre ansatte.

Se alle ansatte i Korus nord
  • Korus nord
  • post@korusnord.no
  • Besøksadresse
  • Teknologiveien 10
  • 8517 Narvik