Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Barn som har det vanskelig skal bli sett og fulgt opp. Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er en modell som skal sørge for at barnet ikke faller mellom flere stoler.

Kommunene skal sikre gode oppvekstsvilkår for alle. Stadig flere kommuner tar i bruk BTI modellen med mål om å gi rett hjelp til rett tid.

BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Modellen skal kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd. Den skal bidra til tidlig innsats, samordning av tjenestene og brukermedvirkning.  

BTI handler rett og slett om å bidra til at barn og unge får en positiv utvikling tidlig i livet.

Denne filmen fra Agder kommune gir en god innføring i hva BTI-modellen er.

Sokndal kommune har også laget en film med nyttig informasjon. Se den her

Dette kan KORUS hjelpe din kommune med:

 

KORUS samarbeider med andre kompetansesenter som RVTS, RKBU, RBUP og Statsforvalteren.

Ansatte

Kontakt en ansatt i ditt lokale KORUS for mer informasjon om BTI:

Finn flere ansatte her