Samtaler med barn

Å snakke med barn om vanskelige temaer som rus, vold og psykisk helse kan være krevende. KORUS kan hjelpe deg å legge til rette for gode hverdagssamtaler med barn du er bekymret for.

Det er ikke skadelig for barn å snakke om ting som er vanskelig, og det kan være avgjørende for et barn å ha en voksen som tar kontakt og bryr seg.

Gode samtaler med barn handler om mye mer enn spørsmål og metode. Ofte glemmer vi at trygghet er noe som må bygges over tid. Skal vi snakke med et barn om noe som er vanskelig, må grunnlaget legges i hverdagssamtalene.

Lytt til barnet

En god samtale møter følelsene til barnet, både verbalt og nonverbalt. Går vi bort fra spørsmål og over i beskrivelser kan vi hjelpe med å utvikle barnets snakkekompetanse.

Som voksen har du ansvar for relasjonen, og for å starte samtalen med barn du er bekymret for. Samtidig er det viktig at du som voksen ikke overtar samtalen. Barn har mye de kan vise og fortelle oss hvis vi gir dem plass og følger deres initiativ.

Ta kontakt med KORUS dersom du ønsker å:

  • Vite hvordan du legger et godt grunnlag for samtaler med barn
  • Vite hvordan en slik samtale kan foregå
  • Lære å møte følelsene til barnet
  • Lære å respondere på barns tegn og signaler
  • Bli trygg på å stille spørsmål når du er bekymret

Ansatte

Finn flere ansatte