Kartlegging av pengespillproblemer

KORUS Øst ivaretar en nasjonal oversikt over kartleggingsverktøy innenfor pengespillproblematikk.

  • Kartleggingsverktøyene på denne siden er tilpasset de vi tror eller vet har et problem med pengespill.
  • Ved bruk i utredning og behandling må resultatene vurderes som et tillegg til klinisk skjønn.
  • Verktøyene kan gi informasjon til nytte i behandlingen, men vær oppmerksom på at de også har begrensninger. Bastante konklusjoner må aldri trekkes på grunnlag av testresultater alene.
  • Verktøyene på denne siden er til fri bruk. Tillatelser og oversettelser er ivaretatt.

Ansatte