Publikasjoner

Aldring og helse

Kroppen reagerer annerledes på alkohol og legemidler når vi blir eldre. Likevel er dette et tema det kan være vanskelig å snakke om. KORUS har laget en håndbok om temaet.

Ernæring og rus

Når man bruker mye rusmidler er det ikke alltid lett å få i seg det man trenger av næringsstoffer. KORUS har utviklet oppskriftskort og produsert en egen håndbok om ernæring og rus.

Føre var

Føre Var er en kartlegging av rustrender i Trondheim og Bergen. Resultatene kan brukes til tjenesteutvikling. Last ned et utvalg rapporter her.

Hurtig kartlegging og handling (HKH)

HKH er et kartleggingsverktøy som kan hjelpe din kommune med å utforske og få oversikt over lokale utfordringer. Under finner du et utvalg rapporter.

Overdoseforebygging

KORUS har laget et egen håndbok i overdoseforebyggende samtaler. Last den ned her.

Rusforebyggende arbeid i skolen

Skolen er en viktig arena for forebyggende og holdningsskapende arbeid. KORUS har egne opplæringstilbud rettet mot elever, foreldre, lærere og skolen. 

Rådgivende enheter i russaker

Alle kommuner skal ha en rådgivende enhet for russaker. KORUS spiller en sentral rolle knyttet til etablering, utvikling og faglig støtte, og har laget en egen rapport om temaet.

Ungdata

KORUS har en viktig rolle knyttet til planlegging og gjennomføring av Ungdata-undersøkelsen. Vi kan hjelpe med alt fra analysearbeid til iverksettelse av tiltak.