Publikasjoner

Aldring og helse

Kroppen reagerer annerledes på alkohol og legemidler når vi blir eldre. Likevel er dette et tema det kan være vanskelig å snakke om. KORUS har laget en håndbok om temaet.

Ernæring og rus

Når man bruker mye rusmidler er det ikke alltid lett å få i seg det man trenger av næringsstoffer. KORUS har utviklet oppskriftskort og produsert en egen håndbok om ernæring og rus.

Føre var

Føre Var er en kartlegging av rustrender i Trondheim og Bergen. Resultatene kan brukes til tjenesteutvikling. Last ned et utvalg rapporter her.

Hurtig kartlegging og handling (HKH)

HKH er et kartleggingsverktøy som kan hjelpe din kommune med å utforske og få oversikt over lokale utfordringer. Under finner du et utvalg rapporter.

Overdoseforebygging

KORUS har laget et egen håndbok i overdoseforebyggende samtaler. Last den ned her.

Rusforebyggende arbeid i skolen

Skolen er en viktig arena for forebyggende og holdningsskapende arbeid. KORUS har egne opplæringstilbud rettet mot elever, foreldre, lærere og skolen. 

Rådgivende enheter i russaker

Alle kommuner skal ha en rådgivende enhet for russaker. KORUS spiller en sentral rolle knyttet til etablering, utvikling og faglig støtte, og har laget en egen rapport om temaet.