Pasientforløp: psykisk helse og rus

Et pasientforløp beskriver hvordan utredning, behandling og oppfølging av pasienter skal gjennomføres. Målet er å bidra til en mer helhetlig behandling. KORUS tilbyr undervisning, råd og veiledning.

Pasientforløpet skal bidra til best mulig individuell tilpasning, og til bedre samhandling mellom tjenestene. Slik unngås for eksempel unødvendig ventetid. Andre hensikter er å synliggjøre ansvar, og å skape gode overganger for pasientene som er i et behandlingsforløp.

Fem virkemidler skal bidra til å forbedre dagens tilbud:

 • Økt brukermedvirkning
 • Sammenhengende og koordinerte pasientforløp
 • Mindre ventetid
 • Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende, uavhengig av hvor i landet de bor
 • Bedre ivaretakelse av hele pasienten, inkludert kroppslige symptomer

Videreutvikling

KORUS bistår Helsedirektoratet i arbeidet med å videreutvikle pasientforløpene, og med å forankre forløpene sterkere i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

KORUS gir støtte i form av opplæring og kompetanseheving. De som ønsker undervisning, råd og veiledning angående videreutvikling av forløpene, er velkomne til å ta kontakt med oss.

Forløpene er utviklet i tett samarbeid mellom ulike fagmiljøer, bruker- og pårørendeorganisasjoner.

E-læring

Du kan lære om Pasientforløp psykisk helse og rus via nettet. E-læringen ligger på Kompetansebroen.no, Følgende moduler anbefales:

Grunnkurs

 • Målgruppe: Alle medarbeidere i psykisk helse og rus
 • Målet er å gi kjennskap til begreper og rammer for hva pasientforløp innebærer
 • Tidsbruk: 15 minutter

Pasientforløp TSB

 • Målgruppe: Alle behandlere innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 • Bygger på grunnkurset
 • Tidsbruk: 25 minutter

Pasientforløp voksne

 • Målgruppe: Behandlere i psykisk helsevern
 • Gir innføring i pasientforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern
 • Bygger på grunnkurset
 • Tidsbruk: 25 minutter

Pasientforløp barn og unge

 • Målgruppe: Behandlere i psykisk helsevern
 • Gir innføring i pasientforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern
 • Bygger på grunnkurset
 • Tidsbruk: 25 minutter

Kontakt