Ungdata - Slik bruker du tallene

Resultatene fra Ungdata-undersøkelsen gir et tydelig bilde på hvordan barn og unge i ditt nærmiljø har det. Men hvordan kan du bruke tallene i praksis?