Yvonne Larsen

KORUS Oslo

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg er fagkoordinator for forebygging og folkehelse, og jobber med det tverretatlige rusforebyggende arbeidet i skole og fritidssektor, Hurtig Kartlegging og handling (HKH), Ungdata, folkehelse, FOU- arbeid med mer.

  • Arbeidsområder
  • • Administrasjon
  • • Forskning og utvikling
  • • Kartlegging
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg er utdannet lektor med en master i flerkulturell og internasjonal utdanning. Jeg har videreutdanning i rusforebyggende arbeid, prosjektledelse, faglig veiledning og helseledelse. Har relevant erfaring gjennom 30 år i institusjonsarbeid, skole, forebyggende barne- og ungdomsarbeid og tverretatlig samarbeid (SLT).