Bente Evensen

KORUS nord

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til Ungdata, BTI-undersøkelsen, Program for folkehelse, rusforebygging eller folkehelsearbeid. Jobber med: Folkehelsearbeid Rusforebyggende innsatser Ungdata Program for folkehelse BTI (Bedre tverrfaglig innsats)/BTI-undersøkelsen

  • Arbeidsområder
  • • Folkehelse
  • • Forebygging
  • • Kartlegging
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg har min bakgrunn fra grunnskole, videregående skole, og voksenopplæring. Cand mag med videreutdanning i spesialpedagogikk og veiledningspedagogikk. Master i sosialt arbeid.