Ungdommens Ungdata-tips

Har dere lurt på hvordan dere kan engasjere ungdommene? Er det vanskelig å sikre medvirkning? Her kommer noen tips fra ungdommen selv.

Tarjei Foldoy Oftedal og Marta Larsen Garvik
ENGASJERTE UNGDOMMER: Tarjei Foldøy Oftedal (15) og Marta Larsen Garvik (17) har begge vært involvert i Ungdata-arbeidet i Gjesdal kommune.

I Gjesdal kommune er Tarjei Foldøy Oftedal (15) og Marta Larsen Garvik (17) to av ungdommene som har vært med på kommunens arbeid med ungdomsundersøkelsen. Tarjei går på ungdomsskolen, mens Marta går på videregående. I tillegg sitter begge i kommunens ungdomsråd.

De opplever at de i stor grad er involvert i kommunens Ungdata-arbeid, og gjennom ungdomsrådet er de med på både planlegging, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med undersøkelsen.

Dette er saken:

Ungdommene Tarjei Foldøy Oftedal (15) og Marta Larsen Garvik (17) har vært involvert i Gjesdal kommunes arbeid med Ungdata – både før, under og etter undersøkelsen.

De har noen punkter de mener andre kommuner bør tenke på når de skal involvere ungdommen, blant annet mener de det er viktig at elevene involveres før undersøkelsen, at lærerne forteller hva dataen blir brukt til og at elevene får tilbakemelding på hvordan det har gått når resultatet er klart.

Hvordan sikre eierskap?

Ungdata er en undersøkelse om hvordan ungdommene våre har det, og da er det jo naturlig at de er med på å påvirke. Det er kanskje også naturlig at de har en form for eierskap til undersøkelsen, men hvordan skal man få til det?

– Jeg tror det er viktig at vi snakker sammen om undersøkelsen før den gjennomføres. Hvordan skal vi svare, er det noen spørsmål som kan være vanskelige å tolke, hvorfor bør vi være med på å svare på undersøkelsen? Vi går jo gjennom dette i elevrådet før gjennomføringen av undersøkelsen, og der kunne vi kanskje snakket om hvordan vi skal snakke om det i klassen, sier Marta.

– Det hadde vært fint om det hadde vært en engasjert elev som sa noe om viktigheten av undersøkelsen. Ikke en oppramsing av regler eller noe sånt, men helt konkret om hvorfor ungdom bør engasjere seg og svare på undersøkelsen, legger hun til.

En uheldig effekt

I avtalene med skolene står det at ingen elever får forlate klasserommet før tiden er ute, men likevel har Marta opplevd at nettopp det skjer. Det kan ha en uheldig effekt, mener hun.

– Mange vil gå når de er ferdige med undersøkelsen, og det er litt kjedelig for den som sitter igjen. Jeg bruker ofte lang tid på sånne ting, og det å sitte igjen inne, mens jeg ser at de andre er ute, det gjør at jeg mister fokus. Jeg tror kanskje det er viktigere enn mange av lærerne tror, sier hun.

Ungdom bør benytte seg av muligheten

Ungdommene mener også det er viktig at lærerne sier noe om hva dataen og svarene fra elevene faktisk blir brukt til i etterkant.

– Det trenger ikke være veldig spesifikt, men det er alltid fint med eksempler og å koble det til noe vi kjenner. Vi bryr oss ikke om politiske saker og vedtak, men vi bryr oss om skolen vår og det som angår oss, sier hun.

– Og ikke minst handler det om måten det blir sagt på, legger hun til.

Tarjei er enig.

– Etter undersøkelsen tror jeg to ting er viktig: At vi kommer med tilbakemeldinger om hvordan det har gått og at vi får tilbakemeldinger på hvordan det har gått. Hvis jeg som elev ikke hadde fått noen tilbakemeldinger hadde jeg nok mistet motivasjonen og følt at jeg ikke ble lyttet til, sier han.

Han mener Ungdata er veldig viktig, og at ungdommene bør benytte seg av muligheten.

– Ungdata er en veldig god mulighet til å fortelle hvordan ting er og hvordan du har det. Derfor er det så viktig at vi ungdommene bruker den sjansen. Og det er det veldig viktig at det informeres godt om i forkant, sier Tarjei.

Dette mener ungdommene er viktig:
  • Å snakke sammen i klassen om undersøkelsen før den gjennomføres
  • Ikke la elevene gå ut av klasserommet før undersøkelsen er ferdig – det kan være forstyrrende for de andre
  • At lærerne forteller hva dataen og svarene til elevene blir brukt til i etterkant – kom gjerne med eksempler
  • At elevene får tilbakemelding på hvordan undersøkelsen har gått
  • At det informeres godt i forkant om viktigheten av å svare på undersøkelsen og hvorfor elevene bør svare på den

Publisert: 26. apr. 2024 Av: Tone Helene Oskarsen