Sven Gustafsson

KORUS Stavanger

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg jobber med folkehelse og rusforebygging, inkludert «program for folkehelse», og jeg har ansvar for kompetansesenterets støtte i forbindelse med kommunalt planarbeid. Jeg jobber mye med ulike former for kartleggingsverktøy, spesielt Ungdata og BrukerPlan.

  • Arbeidsområder
  • • Forebygging
  • • Kartlegging
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg er sosionom med filosofie magister-kurs i sosialt arbeid og med tilleggsstudier i sosial antropologi og komperativ sosialpolitikk. Jeg har jobbet i Sverige, Belgia og Norge og har arbeidserfaring fra jobb med flyktninger, ungdommer og attføring, til dels i kombinasjon.