Gir foreldre et innblikk i ungdommens liv

– Foreldrene er de viktigste i ungdommens liv, og har størst mulighet til å påvirke hvordan de har det, sier folkehelsekoordinator i Horten kommune. Nå har de laget en Ungdata-rapport med foresatte som målgruppe.

Leder i ungdomsrådet i Horten ønsket velkommen. Hun står på en scene med lyskastere rettet mot seg.
ØNSKET VELKOMMEN: Leder i ungdomsrådet i Horten ønsket velkommen da den nye Ungdata-rapporten ble lansert for foreldrene. (Foto: Horten kommune)

Tekst: Rosanne Kristiansen og Bjørn Sodeland, KORUS Sør

– Det lå hele tiden i kortene at vi skulle skrive en rapport, men det var ikke i utgangspunktet tenkt at denne skulle skrives til foreldrene, sier Mette Larsen, rådgiver for kultur og samfunnsutvikling i Horten kommune.

Idéen dukket opp da en arbeidsgruppe på rundt ti personer var godt i gang med å fordele temaer som skulle inn i heftet og begynte å diskutere hvem som egentlig hadde mest nytte av denne informasjonen. Da foreldre og foresatte kom opp som et forslag var retningen klar.

Dette er saken

I Horten har de tatt på alvor hvor viktige foreldrene er i ungdommenes liv, og har laget en spesialrapport med dem som hovedmålgruppe. I rapporten får foreldrene kunnskap om hva ungdommene har svart på Ungdata-undersøkelsen, men også hva ungdommene har svart på andre undersøkelser i kommunen. I tillegg får de tips og triks fra ungdommene selv og fra ulike andre kilder

«Sannheten om ungdom i Horten»

– «Hvis du vil vite sannheten om ungdom i Horten, så er dette det nærmeste du kommer», var det noen som sa, og det er så fint sagt. Vi snakket mye om hvordan vi kunne legge opp til de gode samtalene hjemme om viktige temaer, sier folkehelsekoordinator Malin Korshavn.

Arbeidsgruppa ser for seg at rapporten for eksempel kan brukes på foreldremøter, i elevråd, i klassen og på personalmøter. Den kan også være et godt utgangspunkt for praten rundt middagsbordet eller i sofakroken hjemme.

– Når man diskuterer ulike fenomener hører man ofte at «sånn er det ikke hos oss», derfor er det viktig med lokale tall. I rapporten kobles funnene også til annen forskning og lokale undersøkelser om alt fra mobilbruk til fritid og frivillighet, sier Korshavn.

En dag i livet

Rapporten går gjennom en dag i en ungdoms liv. Den starter med frokosten klokka sju om morgenen, tar oss inn i skolehverdagen med alt fra mestring til stress, press og mobbing, før vi går videre inn i ungdommens fritid.

Her diskuteres blant annet et digitalt sosialt liv og mer tradisjonelle organiserte fritidsaktiviteter. I tillegg er det fordypninger i temaene risikoatferd, vold og trakassering, og helse og livskvalitet. Rapporten runder av når de fleste ungdommer er trygt hjemme i senga si.

En tverrfaglig arbeidsgruppe med syv fagpersoner fra kommunen har bidratt med skrivearbeidet. Representanter for ungdommene selv har vært med i arbeidsgruppa og har sammen med KORUS Sør gitt innspill til rapporten.

– Da vi startet skrev alle i arbeidsgruppa om «sine» arbeidsområder. Så har vi vært en liten redaksjon som har skrevet det sammen til slutt. Dette har gjort at alle har fått et veldig sterkt eierforhold til dataene, og gjort det lettere å ta i bruk funnene i den jobben de har, sier Korshavn.

En gruppe voksne sitter i et klasserom og lytter konsentrert.
LYTTET TIL UNGDOMMEN: Foreldre og foresatte var på plass for å lære mer om ungdommens liv. (Foto: Horten kommune)

Burde andre kommuner gjøre det samme?

Korshavn og Larsen er ikke i tvil om at dette har vært en nyttig prosess, og er overbevist om at rapporten vil være et nyttig verktøy. Samtidig er de tydelige på at arbeidet har vært ressurskrevende. Skal man få det til, er man avhengige av en ledelse som ser på det som nyttig, og som et verktøy de ønsker å bruke i tjenesteutviklingen videre.

– Skal man gjøre en slik jobb, så må den gjøres skikkelig. Det er en stor styrke med mange fagområder inne, men det krever også mye etterarbeid, forteller de.

En digital versjon av rapporten blir sendt til alle foreldre via Visma skole. I tillegg sendes den ut til helsestasjoner, helsestasjon for ungdom, biblioteket, kulturhuset og andre relevante institusjoner.

Rapporten som Horten kommune har utarbeidet er et ledd i mange oppfølginger som er gjort lokalt etter at Horten gjennomførte Ungdata våren 2021. Resultatene har blitt formidlet til ungdommene selv, til de som leverer tjenester til barn og unge i kommunen, til de som jobber med samfunnsutvikling og til politikerne, som beslutter hva som skal gjøres og hvordan det skal gjøres på et overordnet nivå. Hovedfunnene fra undersøkelsen er tidligere lagt fram for foreldrene på et digitalt stormøte.

Se opptak av stormøtet her

Lanseringsfest

Rapporten ble lansert av ungdom fra ungdomsrådet i et litt uformelt arrangement på kulturhuset i sentrum. Her ble alle foreldrene i kommunen invitert til det som skulle være mer en fest enn et møte, hvor det ble servert Mozell i høye glass. Ungdommene hadde også laget noen små filmsnutter og en quiz med spørsmål fra undersøkelsen som skal skape noen diskusjoner rundt bordet. Rapporten overrekkes kommunalt foreldreutvalg (FAU).

Fakta
  • Horten gjennomførte Ungdata sist i 2021
  • Som ledd i arbeidet med å formidle Ungdata i kommunen har de laget en rapport til foreldrene
  • Målgruppen for rapporten er først og fremst foreldre, men den vil kunne være nyttig for trenere, lærere og alle andre som jobber med eller omgås ungdom.
  • De fleste områdene som omfattes av Ungdata er omtalt i rapporten. For en del av temaene er det lagt inn lenker til utfyllende lesing.
  • Underveis i rapporten gir helsesykepleiere, organisasjoner eller ungdom selv deg noen tips.
  • Les hele rapporten på Horten kommunes nettsider

Ansatte

Kontakt en ansatt i KORUS Sør for mer informasjon

Publisert: 2. mar. 2023 Av: Rosanne Kristiansen