Rosanne Kristiansen

KORUS sør

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til Ungdata, Ungdata junior eller Ungdata pluss.

  • Arbeidsområder
  • • Forebygging
  • • Forskning og utvikling
  • • Kartlegging
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg er utdannet sosialantropolog, og har etter fullført hovedfag blant annet tatt videreutdanning i prosjektledelse ved BI og i cannabiskunnskap ved Universitetet i Agder. Jeg har jobbet ved KORUS sør siden 2005, med mange ulike oppgaver. Akkurat nå jobber jeg 25 prosent ved KORUS sør. Resten av tiden bruker jeg på en offentlig sektor-ph.d., tilknyttet Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Her forsker jeg på hvordan Ungdata mottas og brukes i kommunene.