Rosanne Kristiansen

KORUS sør

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til Ungdata/Ungdata junior/Ungdata pluss, Hurtig kartlegging og handling (HKH) eller andre evaluerings- og kartleggingsoppgaver.

  • Arbeidsområder
  • • Forebygging
  • • Forskning og utvikling
  • • Kartlegging
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg er utdannet sosialantropolog, og har etter fullført hovedfag blant annet tatt videreutdanning i prosjektledelse ved BI og i cannabiskunnskap ved Universitetet i Agder. Jeg har jobbet ved KORUS Sør siden 2005, med mange ulike oppgaver.