Åpnet digital fritidsklubb

Bydel Østensjø i Oslo har åpnet en digital fritidsklubb for å nå ungdommen der de er. Her kan deltakerne spille, være med på temakvelder, få råd og veiledning eller bare henge med jevnaldrende.

Marius er frivillig på møteplassen Stikkontakten. Han sitter i en gamingstol foran en stor PC-skjerm
DET BESTE UTSTYRET: Skal man få med ungdommen er det helt avgjørende at man har PC-er og annet utstyr som fungerer. På Stikkontakten har Marius Holst (16), sammen med senterleder Erlend Tønnesen, sørget for dette.

Ifølge Ungdata 2021 bruker tre av fire ungdommer tre timer eller mer på skjerm hver dag. Det er en økning på 15 prosent sammenlignet med 2018. Mens guttene bruker mest tid på spill og gaming, er det sosiale medier som opptar jentene. For å nå ut til denne gruppen, bestemte Bydel Østensjø seg for å gjøre noe. Løsningen ble en digital fritidsklubb på Discord, en populær sosial medieplattform blant ungdom.

Målet er å nå ut til ungdom som er mindre synlige for hjelpeapparatet, og være et relasjonsbyggende og forebyggende tilbud lokalt. Her senkes også terskelen for å ta kontakt, for eksempel via chat, dersom man lurer på noe.

Trygge voksne

Fritidsklubben har i dag faste åpningstider to ganger i uken. På mandager kan man logge seg på mellom 15.00 og 20.00 og på torsdager mellom 16.00 og 21.00. For mange er dette en fast møteplass der de sammen med jevnaldrende spiller og skravler. Det arrangeres også egne temakvelder som blant annet tar opp ernæring, seksuell helse og rusmidler.

De som har behov for råd og veiledning eller bare trenger noen å snakke med, kan ta kontakt med trygge voksne som er til stede i åpningstiden. Det er også flere ungdommer der som har fått ansvar som trivselsledere og moderatorer for å bidra til at alt går ordentlig for seg og at dette er et trygt sted å være.

Dette er saken

Tall fra Ungdata-undersøkelsen viser at ungdom bruker stadig mer tid på nett. Nå har Bydel Østensjø tatt grep for å nå ut til denne gruppen og lansert en digital fritidsklubb på den sosiale medieplattformen Discord. Trygge voksne er til stede i klubbens åpningstider og bistår med å arrangere aktiviteter, men kan også kontaktes av ungdom som har behov for noen å snakke med. I tillegg til den digitale møteplassen, er det opprettet en fysisk møteplass der mange av dem som treffes første gang på nett etter hvert dukker opp.

Fysisk møteplass

I tillegg til en digital møteplass, har bydelen opprettet et «gamingsenter» som har fått navnet Stikkontakten. Her kan ungdom mellom 13 og 18 år med tilknytning til bydelen møte opp fysisk for å spille, delta på turneringer og ha det gøy. Stikkontakten er også med på å arrangere Ungdommens kulturmønstring, hvor ungdom kan få frem sine talenter i gamingkulturen på lik linje med andre fritidsinteresser.

Åpningstidene er de samme som på Discord-kanalen. Per i dag er det 430 aktive medlemmer på den digitale møteplassen og 130 registrerte brukere på Stikkontakten.

– Ungdom trenger trygge og gode møteplasser på nett og fysisk der de kan være sammen med andre, delta på aktiviteter som interesserer dem og ha mulighet til å få kontakt med, hjelp og bistand fra trygge voksne når de har behov for det. Basert på mine egne erfaringer fra både Stikkontakten og møteplassen på Discord er det helt avgjørende at vi voksne tar en mer aktiv rolle i ungdommens digitale verden. Tilbakemeldingene fra ungdommene selv er også at dette er noe de setter stor pris på, sier Erlend Tønnesen, initiativtaker til prosjektet og tidligere utekontakt. Han har nå fått stillingen sin omgjort til fagkonsulent gaming og datakultur, og er også leder for Stikkontakten.

Gleder seg til å treffes

Marius Holst (16) jobber som frivillig på Stikkontakten og har sammen med flere andre ungdommer vært med på å bygge opp tilbudet og bestemt hva slags utstyr det har vært behov for å handle inn.

– Dette er noe av det beste utstyret man får tak i på markedet, sier Marius fornøyd, og vet tydeligvis hva han prater om. Når han ikke er på Stikkontakten, studerer han elektronikk på videregående skole. På fritiden bruker han i snitt fire til fem timer om dagen foran skjermen.

Nå er mandager og torsdager blitt høydepunkter han bruker resten av uka på å glede seg til.

– Her på Stikkontakten kan man være sosial. Det er noe helt annet å møtes fysisk enn å møtes på nett. Mange av de beste vennene mine her er folk jeg første gang møtte på Discord, sier Marius.

Innsatsen han har lagt ned som frivillig har også bidratt til at han har fått sommerjobb på gamingsenteret og ikke minst ført til at foreldrene er litt mindre skeptiske til skjermbruken hans.

Må holdes varmt

Selv om tilbudet på Discord i dag bare er åpent for ungdom fra bydel Østensjø, er pågangen fra andre bydeler og fra andre deler av landet stor. Foreløpig har Tønnesen og resten av gjengen som jobber med tilbudet blitt nødt til å si nei til å gi dem adgang.

– Vi har dessverre ikke kapasitet til å følge opp ungdom fra andre bydeler og fra andre deler av landet, men håper på sikt at andre bydeler vil bli med og drifte serveren sammen med oss. Som med alle andre fritidstilbud er man helt avhengige av at det alltid er noen til stede for å «låse opp døra» og skape aktivitet. Hvis ikke dør tilbudet ut. Vi er nødt til å ha voksen tilstedeværelse og sørge for å holde det varmt, sier Tønnesen.

Støtte fra KORUS

KORUS Oslo har ingen rolle i driften, men støtter aktivt opp om arbeidet med å spre tilbudet til flere bydeler.

– Ungdata-tallene viser at ungdom bruker mye tid på skjerm og vi ser at nettopp det å møte ungdommen på deres egne arenaer gjør at vi får en helt annen kontakt og mulighet til å legge til rette for at flest mulig får en trygg og god oppvekst. Voksenkontakt og veiledning er avgjørende både i og utenfor det digitale landskapet, sier fagkoordinator Yvonne Larsen, i KORUS Oslo.

Fakta
  • Tall fra Ungdataundersøkelsen for 2021 viser en 15 prosent økning i skjermbruk blant ungdom sammenlignet med 2018.
  • Bydel Østensjø har lenge sett behovet for å finne nye kanaler for å nå ut til ungdom i lokalmiljøet og har med utgangspunkt i dette opprettet en digital ungdomsklubb.
  • Klubben har på kort tid fått 430 aktive medlemmer.
  • Det fysiske «gamingsenteret» Stikkontakten, som er knyttet til den digitale møteplassen, har 130 registrerte brukere og flere av deltakerne traff hverandre første gang på nett.
  • For å få til et prosjekt som dette er det viktig å involvere ungdommen selv, bruke deres nettverk til å markedsføre tilbudet, investere i PC-er som kan håndtere tunge spill og få med seg noen som har kompetanse og erfaring med bruk av sosiale medier.
  • Trygge voksne må være tett involvert når det gjelder driften og være til stede i åpningstidene.
  • På Discord-kanalen bør det alltid stå kontaktinformasjon til tjenesten som drifter serveren og hvem som er koblet på.

Relatert innhold

Ansatte

Kontakt KORUS Oslo for mer informasjon

Publisert: 24. feb. 2023 Av: Anniken Sand