Jørn Danielsberg

KORUS øst

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg jobber med spørsmål knyttet til gjennomføring, oppfølging og analyse/statistikk fra Ungdata. I tillegg til gjennomføring av HKH (Hurtig kartlegging og handling), SAT (situasjon – analyse – tiltak) og spørreundersøkelser (Questback). BTI (bedre tverrfaglig innsats) er også ett av mine arbeidsområder.

  • Arbeidsområder
  • • Folkehelse
  • • Forebygging
  • • Forskning og utvikling
  • • Kartlegging

Bakgrunn

Har hovedfag i sosiologi (cand. polit.), prosjekledelse fra BI, skolelederutdanning m.m. Har arbeidserfaring blant annet som skolefaglig ansvarlig i en kommune, virksomhetsstyring og tilsyn med friskoler (Utdanningsdirektoratet).