Mekket møteplass for motorinteressert ungdom

Aktiv Mekk & Motor er navnet på en populær fritidsaktivitet i Lyngen kommune som fanger opp ungdom som ikke nødvendigvis har interesse for fotball og ski.

En gruppe ungdommer står samlet rundt et åpent panser på en bil. Stemningen er god.
SOSIAL MEKKING: Mekkegarasjen er ikke bare et sted for dem som er glad i litt olje på fingrene. Det er også en sosial møteplass. (Foto: Kåre Bjørnar Olsen)

Av: Bente Evensen, KORUS Nord

Da tall fra Ungdata-undersøkelsen viste at en stor andel unge i lokalmiljøet ikke deltok i organiserte fritidsaktiviteter, bestemte kommunen seg for å gjøre noe. De inviterte ungdommen til å komme med sine ønsker, og ikke lenge etter var Aktiv Mekk & Motor, et sted der de kunne møtes for å dyrke sin interesse for å skru og reparere motorer, på plass.

Her fikses det på bil, moped, scooter eller andre motoriserte kjøretøy som lager lyd. Ungdommen kan også ta med egne doninger de ønsker å reparere og tar imot gressklippere og motorsager som trenger en overhaling. Gratistilbudet er del av prosjektet Aktiv i Lyngen, og i mekkegarasjen får de tilgang til det de trenger av utstyr og materiell. Egne mentorer fra Lyngen bilverksted bidrar sammen med flere foresatte med kunnskap og hjelp.

– Her kan ungdommer møtes og dyrke sine interesser for mekking i et trygt miljø, sier utekontakt Kåre Bjørnar Olsen. Han forteller at ungdommene jobber individuelt, eller sammen i små eller større grupper når de håndterer motorer.

Flere av ungdommene som har vært medlem i mekkegarasjen har tatt utdanning som bilmekaniker, og bidrar med fagkunnskap tilbake til nye deltakere. I dag har tilbudet 25 aktive ungdommer.

Mekkegarasjen er ikke bare et sted for mekking, men fungerer i tillegg som en sosial møteplass. På fredagene lokkes det med nystekte vafler, og flere kommer innom bare for en prat.

Mekkingen har gitt flere positive ringvirkninger. Elevbedriften «Aktiv vask», som tilbyr bilvask, har sitt utspring herfra og har ordrebøkene fulle. En annen elevbedrift tilbyr dekkskift for eldre og har blant annet en 82 åring som fast kunde.

Dette er saken

Ungdommene i Lyngen ønsket et tilbud for dem som ikke ble fanget opp av de eksisterende fritidstilbudene. Mekkegarasjen «Aktiv Mekk & Motor» ble etablert, og både kommunen og lokalt næringsliv har bidratt med midler. Jenter og gutter har mekkegarasjen som fast fritidstilbud og det mekkes på alt som har motor. Lokalene blir i tillegg brukt til holdningsskapende arbeid og som sosial møteplass for ungdom som ikke selv er interessert i mekking. Flere elevbedrifter har blitt etablert med utgangspunkt i mekkegarasjen.

Samarbeid med politiet

Sammen med lokalt politi, har ungdommen arrangert flere temakvelder om holdninger til kjøring, trafikksikkerhet og trafikk og rus. Det hender også politiet stikker innom mekkegarasjen for å få seg en kopp kaffe og en uformell prat.

– Ungdommene har fått et tillitsforhold til politiet, og det har faktisk resultert i at ungdommene selv har kontaktet politiet i tilspissede situasjoner på fester, sier utekontakt Kåre Bjørnar Olsen.

Økonomi

Den første mekkegarasjen ble etablert i 2016. Aktiviteten var så positiv, at politikerne bevilget en god slump penger til en ny, mer sentralt plassert garasje i 2019. Aktiv Mekk & Motor holder nå til i et kommunalt bygg, med god plass til kjøretøy og utstyr. I tillegg til at oppvekstleder og utekontakten i kommunen har søkt midler til tiltaket, har også ungdommen selv skaffet midler til innkjøp av jekk, poleringsmaskin, triller og verktøy i ulike varianter.

Ønsker å utvide

Utekontakt og ungdomskontakt Kåre Bjørnar Olsen har bare lovord å komme med om tilbudet som omfavner både jenter og gutter.

– Her treffes ungdommer som kanskje ikke er så interessert i aktiviteter som fotball og ski. De får dyrke sin hobby innenfor trygge rammer, der sikkerheten er godt ivaretatt. De lærer praktisk arbeid, betydningen av å hjelpe hverandre og bygge lagånd.

Olsen har også et ønske om å utvide tilbudet.

– Drømmen er å ha åpent hver ettermiddag og at det bugner av ungdom. Vi har flere spennende planer for mekkegarasjen i fremtiden, sier Olsen.

Fakta
  • KORUS Nord har vært i møter med Lyngen kommune der Ungdata og resultatene knyttet til fritidsaktiviteter ha vært et tema.
  • På bakgrunn av resultatene og ungdommens egne ønsker har tilbudet Aktiv Mekk & Motor blitt etablert.
  •  I dag benytter 25 ungdommer seg av gratistilbudet, som i tillegg til mekking, driver holdningsskapende arbeid og har blitt en sosial møteplass også for ungdom som ikke er interessert i motor.

Ansatte

Kontakt en ansatt i KORUS Nord for mer informasjon

Publisert: 23. feb. 2023