Forskning

KORUS midt har en egen seksjon som forsker på behandlingsmetoder, brukertilfredshet og andre emner knyttet til rus- og avhengighet.

I Trondheim har KORUS ansatt 11 personer som forsker på en rekke forskjellige områder innen rusfeltet:

  • Trening i rusbehandling
  • Betydning av fellesskap
  • Hvilke faktorer som påvirker utfall av behandling

Ansatte som jobber med forskning og utvikling

Ansatte som jobber med forskning i KORUS Midt