Hege Govasmark

KORUS midt

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger informasjon om feedbackverktøy. Jeg kan også bistå med gjennomføring av evalueringer, utredninger og kartlegginger.

  • Arbeidsområder
  • • Forskning og utvikling

Bakgrunn

Jeg er utdannet cand.polit med hovedfag i sosiologi, og har mange års erfaring med gjennomføring av alle typer samfunnsvitenskapelige undersøkelser.