Forskningsposten 1 - 2024

I denne utgaven av Forskningsposten kan du blant annet lese om hva som påvirker risikoen for tilbakefall hos ruspasienter og hvordan alkoholmarkøren PEth kan brukes i rusforebygging. Vi tar også for oss temaet brukermedvirkning i forskning.

Bilde av to personer der ansikt ikke vises, de sitter på en benk i en park og røyker
SÅRBAR GRUPPE: Hva kjennetegner ruspasienter med psykisk lidelse? Dette er blant temaene du kan lese om i denne utgaven av Forskningsposten.
Publisert: 2. apr. 2024