Marit Magnussen

KORUS midt

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg koordinerer og bistår i gjennomføring av klinikknære forskningsprosjekter og kvalitetssikringsprosjekter ved klinikk for rus- og avhengighetsmedisin. Ta kontakt med meg hvis du har spørsmål om forskningsprosjekter ved klinikken.

  • Arbeidsområder
  • • Forskning og utvikling

Bakgrunn

Jeg har en mastergrad i sosialt arbeid, og mange års erfaring som miljøterapeut i tsb (tverrfaglig spesialisert rusbehandling).