Mats Peder Mosti

KORUS midt

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Informasjon og veiledning knyttet til fysisk trening i rusbehandling, samt kognitiv funksjon og somatisk helse blant pasienter med rusmiddelavhengighet.

  • Arbeidsområder
  • • Forskning og utvikling

Bakgrunn

MSc – treningsfysiologi, PhD – klinisk medisin. Tidligere erfaring som postdoktor og forsker ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).