Helle Wessel Andersson

KORUS midt

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du søker forskningsbasert informasjon om pasientkarakteristika ved personer som mottar spesialisert behandling for ruslidelser. Jeg deler også gjerne kunnskap fra egen forskning på faktorer relatert til behandlingsutfall ved døgnbasert rusbehandling.

  • Arbeidsområder
  • • Forskning og utvikling

Bakgrunn

Jeg har en doktorgrad i psykologi og erfaring fra helsetjenesteforskning (SINTEF) og psykisk helsearbeid (NAPHA). Mine forskningsinteresser ved KORUS omfatter studier av pasientkjennetegn, forløp og utfall av spesialisert rusbehandling.