Kristin Tømmervik

KORUS midt

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg om du har spørsmål i forbindelse med klinikknære forskningsprosjekt med fokus på rusproblematikk.

  • Arbeidsområder
  • • Administrasjon
  • • Forskning og utvikling

Bakgrunn

Jeg er utdannet psykolog, og har mange års erfaring fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling, med hovedvekt på ledelse.