June Rondestvedt

KORUS nord

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller bistand knyttet til boligsosialt arbeid, koordinatorrollen og planarbeid, overdoseforebyggende arbeid, eldre og rus eller pårørendearbeid

  • Arbeidsområder
  • • Voksne og eldre
  • • Pårørende
  • • Rus (oppfølging og behandling)

Bakgrunn

Jeg er utdannet ergoterapeut og er godkjent som ergoterapispesialist i somatisk helse. Jeg har en mastergrad i helsefag og er offentlig godkjent som veileder. Har videreutdanning i veiledning og i samhandling. Har mange års erfaring fra spesialisthelsetjenesten, primært innen rehabilitering, geriatri og alderspsykiatri